Boyun (Gıdı) Estetiği

Boyun (Gıdı) Estetiği Nedir?

Yan profilden yüze bakıldığında çene kemiği/ hattının/sınırının belirgin olması, boyun ile çene alt derisi arasında ideal bir açının olması, boyun bölgesinde dikey bantların olmuşmaması ya da yatay çizgilerin bulunmaması genç görünümlü boyunu tanımlayan kriterlerdir. Boyun estetiği bu kriterleri tekrar hastaya kazandırır.

Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Boyun estetiği 3 şekilde uygulanabilir;

  • Boyun Botoksu Uygulaması: Boyun bölgesinde aşırı cilt fazlalığı olmayan ancak dikey bantları ya da yatay çizgilenmesi olan hastalar için yapılan bir operasyondur.
  • Boyun Liposuction (Gıdı Liposuction): Cilt kalitesi iyi (belirgin elastikiyet kaybı, sarkma olmayan) ve genellikle cilt altı yağ dokusunun artmasına bağlı boyun konturunun bozulduğu hastalar için yapılan bir operasyondur. Çene altından cilde yapılan oldukça küçük (3mm) 1 ya da 2 kesiden kanüller kullanılarak cilt altı yağ dokusunu alma operasyonudur.
  • Platismaplasti (Korset Platismaplasti): Çene altı bölgesinde cilt üzerine yapılan kesiden girilerek, boyun bölgesinde ki fazlalık yağ dokusu alındıktan sonra, boyun kası (platisma) sıkılaştırılır. İşlem boyun alt kısmına yakın bir bölgeye kadar devam ettirilir.

Neden İhtiyaç Duyulur?
Yüzdeki çene çizgisi ve boyun bölgesindeki yaşlanma deformasyonlarını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için boyun estetiğine ihtiyaç duyulur.

Ne Zaman Yaptırılabilir?

Boyun estetiği boyun bölgenizde cilt altı yağlanma var ise, cildiniz yaşlanmadan ötürü deformasyona uğramış ise yapılabilir.

Operasyon Nerede Gerçekleştirilmektedir?

Doç. Dr. Andaç Aykan tüm operasyonlarını son teknoloji ile donatılmış ve ultra hijyenik şartlara sahip özel Yeditepe Araştırma Hastanesi ameliyathanelerinde yapmaktadır.
Hastane detayları ve odalar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kimler İçin Uygundur?

Boyun bölgesindeki kırışıklıklardan, cilt altındaki yağlanmalardan kurtulmak isteyen bireyler için uygundur.

Boyun Estetiği

Genç görünümlü bir boyun bölgesini tanımlayan farklı kriterler bulunur. Yüze yandan bakıldığında çene kemiği hattının/sınırının belirgin olması, boyun ile çene altı derisi arasında ideal bir açının olması (serviko-mental açı; 105-120 derece), boyun bölgesinde dikey bantların (Platisma bantları) oluşmaması ya da istirahatte boyun derisinde yatay çizgilerin bulunmaması önemli kriterler arasındadır. İlerleyen yaşla birlikte cilt kalitesindeki azalma boyun yan ve ön yüzünde sarkmalara neden olabilir.

Genç ve ideal bir boyun görünümünü tekrar ortaya çıkarmak için farklı yaklaşımlar tanımlanmıştır. Yapılacak muayene ve değerlendirme sonrasında kişinin sahip olduğu sorunlara göre boyun gençleştirme için ideal yaklaşım belirlenir.

Boyun Estetiği

Boyun Botoksu Uygulaması

Boyun bölgesinde aşırı cilt fazlalığı olmayan ancak dikey bantları yada yatay çizgilenmesi olan hastalar için ideal bir cerrahi dışı boyun gençleştirme yöntemi olarak tercih edilebilir.

Boyun Liposuction (Gıdı Liposuction)

Genç, cilt kalitesi iyi (belirgin elastikiyet kaybı, sarkma olmayan) ve daha çok cilt altı yağ dokusunun artmasına bağlı boyun konturunun bozulduğu kişilerde uygun bir tedavi yaklaşımıdır. Çene altında cilde yapılan oldukça küçük (3mm) 1 ya da 2 kesiden kanüller yardımıyla cilt altı yağ dokusu alınır. Alınan yağ dokusuna ilave olarak iyileşme döneminde bu işlem sonrası ortaya çıkan cilt sıkılaşması sonucunda boyun estetik görünümünde belirgin bir düzelme ortaya çıkar.

Boyun Liposuction’ı tek başına kullanabileceği gibi, uygun hasta grubunda diğer boyun ve yüz germe/gençleştirme işlemleri ile birlikte kombine olarak da kullanılabilir.

Platismaplasti (Korset Platismaplasti)

Çene altı bölgesinde cilt üzerine yapılan kesiden girilerek, boyun bölgesinde ki fazlalık yağ dokusu alındıktan sonra, boyun kası (platisma) sıkılaştırılır. Bu sıkılaştırma işlemi boynun alt kısmına yakın bir bölgeye kadar devam ettirilir. Sonuçta boyun ve çene altı definisyonu belirgin olarak artar, çene altı dokunun sarkıklığı giderilir. Bu yöntem özellikle çene altı bölgesinin estetik görünümünü düzeltmede etkilidir.

Platismaplasti tek başına kullanabileceği gibi, uygun hasta grubunda diğer boyun ve yüz germe/gençleştirme işlemleri ile birlikte kombine olarak da kullanılabilir.

Cilt sarkıklığı ve fazlalığı belirgin olan hasta grubunda kulak bölgesinde yapılan ilave cilt kesileri ile fazla olan cilt çıkarılır. Boyun germe işlemi alt yüz germe ile kombine edilerek oldukça etkili bir boyun gençleştirme işlemi sağlanabilir.